www.Stats.in.th

นักเรียน เดือน กย.-ตค. 60

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

รูปการสอนปี่ที่ผ่านมา...

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาผู้เผยแพร่แพทย์แผนไทยดีเด่น ปี53   รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปี 53

    Event 53 s05   best center2 s 01

        ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร ได้เปิดดำเนินงานสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และ เผยแพร่ความรู้แพทย์แผนไทย  ด้านการนวดแผนไทย นวดกดจุดสะท้อนเท้า และ นวดน้ำมันหอมระเหย ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ด้านนี้ เริ่มจัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนกับ สมาคมแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2548

 

           รางวัลล่าสุดที่ได้ัรับจากทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เป็น รางวัลศูนย์ดีเด่น  ประเภทการพัฒนาด้านการจัดอบรม ประจำปี 2556

       best center2 s 02 best center2 s 03 

     

 

 Mother day 57 2 Mother day 57 1

 

                ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ท่านอาจารย์ แพรวไพฑูรย์  เนตรหาญ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล หนึ่งความดีใต้ร่มพระบารมี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ได้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอีกหนึ่งความดีและเป็นเกียรติกับศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยแพรวไพรเป็นอย่างยิ่ง

    ทางศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยแพรวไพร จะยึดมั่นในความดีและสร้างเสริมวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

  

Top 10 Car Steering Wheel Covers in 2016Top 10 Best Hair Removal For MenTop 10 Best Fingernail Clippers in 2016 Reviews