www.Stats.in.th

นร.ที่เรียนจบเดือน พค.

  • นร.ที่สอบผ่าน กพ.58
  • นร.ที่สอบผ่าน พค.59
  • นร.ที่สอบผ่าน พค.59
  • นร.ที่สอบผ่าน พค.59
  • นร.ที่สอบผ่าน พค.59
  • นร.ที่สอบผ่าน พค.59

รูปการสอนปี่ที่ผ่านมา...

Up

English for massage.pdf

English for massage.pdf
File Size:
538.67 kB
Date:
07 มกราคม 2556
Downloads:
7788 x

   ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ ในงานนวดไทย และ สปา เหมาะสำหรับพนักงานนวด หรือ ผู้สนใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าต่างชาติ

 
 
 
Powered by Phoca Download