หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร

หลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนวด
   + กฎหมายและจรรยาบรรณ วิชาชีพ
   + ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และ เภสัขแผนไทย
   + เส้นประธานสิบ
   + การตรวจร่างกายเบื้องต้น
   + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
   + การนวดแบบราชสำนักและเชลยศักดิ์

       แถมฟรี !!  

1. นวดกดจุดสะท้อนเท้า
2. นวดประคบสมุนไพรสด และการทำลูกประคบ    

ใช้เวลาเรียน  10 – 12 วัน

ค่าเรียน 8,500 บาท

นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับฝ่าเท้า
   + ตำแหน่งจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า
   + ประวัติ ความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า
   + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
   + วิธีการนวดเท้าด้วยมือและไม้กดจุด
   + การวินิจฉัยโรคจากฝ่าเท้า

ใช้เวลาเรียน  3 – 5 วัน

ค่าเรียน 5,500 บาท

นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 30 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + ธรรมชาติของเด็กเล็ก
   + วิธีการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเด็กด้วยการนวด
   + การเลือกน้ำมันนวดเด็ก
   + วิธีการนวดส่วนต่างๆ
   + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดเด็ก

ใช้เวลาเรียน  3 – 5 วัน

ค่าเรียน 4,500 บาท

หลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชม.

(สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชม.)

สอนเกี่ยวกับ
   + ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท
   + การหาตำแหน่งและการกดจุดสัญญาณ
   + การซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้
   + สมุหฐานการเกิดโรค
   + เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
   + การนวดรักษาอาการ 10 โรค เช่น ไมเกรน คอตกหมอน สะบักจม ปวดหลัง-คอ-ประจำเดือน-ข้อศอก-ข้อมือ ตะคริวน่อง ข้อเท้าแพลง เป็นต้น

ใช้เวลาเรียน  15 – 20 วัน

ค่าเรียน 12,000 บาท

ดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + ทฤษฎีการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์
   + พยาธิสภาพของสตรีหลังคลอด
   + การเลือกใช้สมุนไพร
   + วิธีการนวด การอบ-อาบด้วยสมุนไพรสด-แห้ง
   + วิธีการนั่งถ่าน ทับหม้อเกลือ เข้ากระโจม อยู่ไฟ
   + ประโยชน์และความจำเป็นของการอยู่​

ใช้เวลาเรียน  3 – 5 วัน

ค่าเรียน 9,500 บาท

หลักสูตรนวดสปาเบ็ดเสร็จ

( เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ ผู้ประสงค์จะเปิดร้าน   นวดแผนไทย นวดสปา)

สอนเกี่ยวกับ
   + นวดแผนไทย 150 ชม.
   + นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม.
   + นวดนำ้มันหอมระเหย 60 ชม.
   + นวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม.
     แถมฟรี !!  นวดประคบและการทำลูกประคบสด

ใช้เวลาเรียน  15 – 20 วัน

ค่าเรียน 20,000 บาท 

( ลดจากราคาเต็ม 23,800 บาท )

นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ และ ระบบไหลเวียนเลือด
   + วิธีการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยที่เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน
   + การบำบัดโรคด้วยน้ำมันหอมระเหย
   + ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวด
   + เทคนิคการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

ใช้เวลาเรียน  5 – 7 วัน

ค่าเรียน 7,500 บาท

นวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + วิธีการผสมครีมขัดผิวและครีมนวดหน้า
   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว
   + ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า และ ขัดผิวกาย
   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียน  5 – 7 วัน

ค่าเรียน 7,500 บาท

นวดหน้า 30 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + วิธีการผสมครีมนวดหน้า
   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว
   + ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า 
   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียน 3 วัน

ค่าเรียน 4,500 บาท

ขัดผิวกาย 30 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
    + วิธีการผสมครีมขัดผิว
   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว
   + ขั้นตอนและวิธีการขัดผิวกาย
   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียน  3 วัน

ค่าเรียน 3,500 บาท

นวดหินร้อน 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

(สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหยแล้ว)
   + วิธีเลือกซื้อหินร้อน ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม
   + วิธีการเตรียมหินร้อน
   + ขั้นตอนการนวด การวางหิน ผสมผสานกับการนวดน้ำมันหอมระเหย
   + ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวดด้วยหินร้อน

ใช้เวลาเรียน 5 วัน

ค่าเรียน 9,500 บาท

นวดสลายไขมัน 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
   + กายวิภาคศาสตร์ ที่มาและการเกิดไขมันส่วนเกิน
   + วิธีการขจัดไขมันส่วนเกิน ด้วยการไล่น้ำเหลือง การตีไขมัน
   + การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับสลายไขมัน
   + ขั้นตอนและวิธีการนวด
   + ข้อห้ามและข้อควรระวัง

ใช้เวลาเรียน  5 วัน

ค่าเรียน 8,500 บาท

การนวดยกกระชับปรับรูปหน้า
ให้สมดุล 80 ชม.

 สอนเกี่ยวกับ
   + กายวิภาคศาสตร์/สรีระวิทยา ของใบหน้า
   + เทคนิคการนวดหน้ายกกระชับผิว
   + เทคนิคการนวดยกหน้าเรียว ลดการหย่อนคล้อย
   + เทคนิคการนวดยกหางตาและคิ้วที่ตกลง
   + ท่ากายบริหารใบหน้า โยคะหน้า
   + ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดยกกระชับหน้าเรียว
   + การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
 

ใช้เวลาเรียน 5 วัน

ค่าเรียน 6,900 บาท