ศูนย์แพรวไพร จัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น
เทศบาลบางกรวย

ศูนย์ฯ แพรวไพร ได้จัดอบรมนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ. เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี เป็นเวลา 3 วัน

งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลายท่าน พร้อมลงมือปฎิบัติตามอย่างตั้งใจ เพื่อนำความรู้นี้ไปเปิดร้านหรือไปทำงานในร้านนวด หารายได้เลื้ยงครอบครัว ต่อไป