ผลงาน

ความสำเร็จของศิษย์เก่า

1. คุณสิริมา  ได้เรียนหลักสูตร นวดหินร้อน 60 ชม.

เปิดร้านที่ประเทศเยอรมัน

 website :  http://www.xn--thaimassage-nrnberg-ibc.de

ความสำเร็จของศิษย์

2. คุณนงลักษณ์  สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. , นวดน้ำมันหอมระเหย 60ชม. และนวดหินร้อน 60 ชม.

เปิดร้าน ” Baan Thai wellness ” ที่ประเทศเยอรมัน

website :  http://www.baan-thai-wellness.com/

 3. คุณศักดา สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. , นวดน้ำมันหอมระเหย 60ชม. และนวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม. เปิดร้าน ที่ประเทศสวิสแลนด์

website : http://www.sabuthai.ch/

 

4. คุณจักรศิลป์ สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. , นวดน้ำมันหอมระเหย 60ชม. และนวดหน้า 30 ชม. เปิดร้าน “มือทอง” ที่ประเทศเยอรมัน

website :  http://www.mueuethong-thaimassage.de/

5. คุณวัชรินทร์ สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. , นวดน้ำมันหอมระเหย 60ชม. เปิดร้าน ” ต้นโพธิ์ ” ที่ประเทศเยอรมัน

website :  http://www.tonpoh.de/

6. พี่อ้อย สำเร็จหลักสูตร นวดหินร้อน 30 ชม. และนวดหน้า 30ชม. เปิดร้าน ที่ประเทศออสเตรเลีย

website :  http://www.thai-massage.com.au/

7. น้องปิ่น สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. และนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม. เปิดร้าน ที่ประเทศออสเตรเลีย

website :  http://www.thaihandfromheaven.com.au/home.php

8. พี่จิน สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. นวดแผนไทย 372 ชม. และนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม. เปิดร้าน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

website:  http://www.buhnchanin-massage.nl/index.php?id=1

9. พี่พจนา สำเร็จหลักสูตร นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม. นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม. นวดหินร้อน 60 ชม. และ นวดแผนไทย 372 ชม. และ นายชาญ สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. ร่วมกัน เปิดร้าน ที่ ประเทศเยอรมัน

website:  http://www.pojjana.de/

10. คุณสุดารัตน์ (ตุ๊ก) สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม. นวดหินร้อน 60 ชม. สปามือ-สปาเท้า และ นวดแผนไทย 372 ชม. เปิดร้าน ที่ จังหวัดสระบุรี 

Website :https://www.facebook.com/tongkao/

11. คุณรัตนา (เจี๊ยบ)  สำเร็จหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชม. นวดแผนไทย 372 ชม. (แก้อาการ) น้ำมันหอมระเหย 60 ชม. นวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม. เปิดร้านของตัวเอง ชื่อ ร้าน Siam Health care ที่ ประเทศเบลเยี่ยม

Website : http://siamhealthcare.be/#/fr/home