อบรมผู้จัดการร้าน ไม้งามนวดแผนไทย

เรียนนวด
จัดอบรมผู้จัดการร้าน ทั้ง 7 สาขา ของ ร้านไม้งามนวดแผนไทย ณ. ศูนย์ แพรวไพร โดยอาจารย์แพรวไพฑูรย์ เป็นวิทยากร นำเสนอ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการ โดยให้ผู้จัดการร้านทุกท่าน เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำศิลปะในการให้บริการมาใช้ ตลอดจน กฎหมาย กฎข้อบังคับของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ การนวดแผนไทย เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการในอนาคต